Flytting til Rosendal

Neste høst vil Teaterhuset Avant Garden med samarbeidspartnere gjenopplive Rosendal Teater og fylle det med kunst, debatt, kulturaktivitet og mennesker!

Nøyaktig hvor lenge Teaterhuset Avant Garden har gått med flytteønsker er vanskelig å si med sikkerhet. Men vi har funnet det nedfelt i styrereferater fra så langt tilbake som i 1998 – en tid da teatrets økonomiske rammevilkår så ganske annerledes ut enn i dag.

Siden 2013 har teatret vært i dialog med Trym Næring AS om mulighetene for relokalisering til et ombygget Rosendal Teater. Teatret vil da leie lokalene av Rosendal Teater AS, som eies av Trym Næring. Huseier vil stå for restaurering av bygget, samt etablering av et nytt tilbygg. Til sammen vil huset romme to scener, en prøvesal, et bar- foajéområde, kontorer og lagerrom. Nå er rehabiliteringen og ombyggingen godt i gang. Forventet innflyttingsdato er på våren 2019, med åpning høsten 2019.


 Foto: Arne Hauge. Se flere bilder og fotoalbum på vår Facebookside for prosjektet Rosendal Teater

Rosendal Teater ble åpnet første gang i 1921, og mange trondhjemmere har opp igjennom tiden hatt et forhold til dette bygget. Noen har sett sin første kinofilm her, andre har hatt store konsertopplevelser, eller fått sine jevnlige tilskudd som Cinematek- eller filmklubbmedlemmer. Cinemateket og Trondheim Filmklubb drev kinolokalene sammen fra 1993 til 2010. I 2011 solgte Trondheim kommune solgte bygget til Trym Næring AS.

 

TEATERHUSET AVANT GARDEN I NYE LOKALER

Det er svært viktig for Teaterhuset Avant Garden å flytte til nye lokaler som vil gi teatret en egen plass i bybildet og en tydeligere identitet. Dette vil være til fordel for publikum, og en styrke for et enda rikere trøndersk teaterliv.
I nye lokaler vil Teaterhuset Avant Garden:

Øke aktiviteten og styrke kunstnerisk profil

Teaterhuset Avant Garden ser fram til å øke aktiviteten og tilby publikum en større regelmessighet og forutsigbarhet i programmet. Dette vil være mulig i større og bedre egnede lokaler, med to scener og bedre logistikk. Her vil vi få muligheter til å vise ulike produksjoner innenfor samme periode, og til å gi publikum et forestillingstilbud samtidig som vi har produksjoner under arbeid i den ene salen.

 

Vi ser også fram til å gi samarbeidspartnerne våre i Den kulturelle skolesekken et langt bedre tilbud, der det vi i dag kun har mulighet til å ta imot et svært begrenset antall elever.

 

Ta imot viktige scenekunstproduksjoner som det ikke finnes rom for i dag.

Scenekunsten er en plass- og logistikk-krevende kunstform. Med den begrensede størrelsen vi har i dag, bruker teatret store ressurser på leie, logistikk og tilpasning til eksterne scener for å kunne ta imot forestillinger vi ikke selv har plass til. For svært mange av de ønskede forestillingene finnes det imidlertid ingen passende scener i byen i det hele tatt. Dette betyr blant annet at det finnes en rekke – offentlig støttede – turnerende nasjonale aktører som endelig kan finne en passende scene i Trondheim.

 

Tilby langt bedre publikumsfasiliteter og et mer helhetlig tilbud til publikum

Dagens publikumsfasiliteter er svært begrensede, og mangler dessuten universell utforming. Vi vil bygge opp et teaterhus med langt større kapasitet, og et fullverdig tilbud til alle publikummere, inkludert servering og muligheter til kunstnermøter, diskusjoner og andre lavterskeltilbud.

 

Styrke nettverkssamarbeid

Et nytt teaterhus vil styrke Trondheims posisjon som viktig knutepunkt på det internasjonale scenekunstmarkedet. Det vil også styrke samarbeidet i norske og internasjonale nettverk om en infrastruktur for scenekunst. Slik kan hver forestilling bli vist for flere publikummere på flere ulike steder. Dette er også viktig for å få mer ut av den økonomiske støtten som går inn i hver produksjon, oftest fra offentlige midler.

 

Styrke co-produksjonsaktiviteten

De siste årene har co-produksjonsaktiviteten blitt en stadig viktigere side ved landets tre programmerende teatre (Teaterhuset Avant Garden, BIT Teatergarasjen og Black Box Teater). Det vil si at teatret går inn som en samarbeidspartner med ulike former for støtte til prosjekter som er under utvikling. På denne måten bidrar vi til at norske og internasjonale prosjekter kan realiseres – og ikke minst vises for et publikum.

Sammen med vårt arbeid i internasjonale nettverk er dette en svært viktig faktor for at trønderske – og andre norske – kunstnere kan bli vist i utlandet, og få viktige internasjonale aktører hit. Synergieffekten mellom det internasjonale, det nasjonale og det lokale er også svært viktig for utviklingen av kunstfeltet her hjemme.

 

Øke utleie- og samarbeidsaktiviteten

Teaterhuset Avant Garden har lang, bred og god erfaring med å samarbeide med ulike andre kulturaktører i byen. Våren 2017 var vi for eksempel for første gang med som en samarbeidsscene for musikkmønstringen Trondheim Calling, og en utleiescene for Jazzfest. Tidligere har vi vært med som et klubb- og visningslokale for filmfestivalen Kosmorama, og en scene for Klubb Pstereo. Det er åpenbart at slike muligheter blir langt bedre og mer ettertraktet i større og mer fleksible lokaler, med bedre infrastruktur og publikumsfasiliteter. Utleie og andre samarbeid vil være en viktig del av teatrets egenfinansiering.

 

 

Vi er opptatt av mangfold i uttrykk. Med et eget hus vil det være lettere å bygge en egen sterkere profil, samtidig som vi driver sidevirksomhet i samarbeid med andre. Vi vil øke aktiviteten i alle ledd. Målet er at et fornyet Teaterhuset Avant Garden på et fornyet Rosendal Teater skal være stedet å oppsøke når du vil få med deg det som skjer!

 

 


Del på Facebook Del på Twitter
Kjøp på nett › Vis billetten på telefonen din, eller skriv ut. Problemer? › Ring 73 87 94 24 Kjøp på spillested › Billettsalg åpner på spillested en time før forestilling. Bli teaterkontakt ›Ta kontakt med oss. Spesielle behov ›Ta kontakt før kjøp om du sitter i rullestol, eller har andre behov til utforming.
OBS: Ingen inngang etter forestillingsstart