What if time is?

The End Foundation


Kjøp billetter →

Read in English

Spilletider

14. september 2012, 18:00
15. september 2012, 18:00

Pris

150 - ordinær
100 - moderasjon
pakkepris - festivalpakke

Spillested

Teaterkjelleren, Trøndelag Teater
Trøndelag Teater

Varighet

60 min

I Douglas Adams’ Restaurant at the End of the Universe kan du nyte et godt måltid med et godt glass vin mens du betrakter endetiden. Under Bastard 2012 presenterer The End Foundation sin femte apokalyptiske restaurant.

Målet med restauranten deres er å gi publikum en sjanse til nyte verdens undergang gjennom et kjent ritual. På mange måter er dette også teater-blackboxens funksjon. The End Foundation (TEF) forstår Apokalypsen som det punktet da alt opphører å eksistere. Ved å være slutten på alt, er det også punktet der alt blir målbart. Derfor er lengselen etter en apokalypse i virkeligheten en kapitalistisk lengsel. På denne måten kan vår religiøse arv kombineres med kapitalisme for å danne en spesifikk vestlig idé om menneskekroppen basert på et kulturelt konstruert forhold til tid.

Blackboxen er et rom som hevder sin uavhengighet fra vestlig lineær tid. Dens arkitektur hevder en frihet fra forandring og framskritt. Denne arkitekturen antyder et rom hvor ingenting forandres, og det oppnås ved ritualisering av tid. Mange samtidskunstnere har prøvd å utfordre denne fornektingen av modernitet og har i sin praksis gjort forsøk på å hevde at dette teaterrommet så visst har et minne og derfor en historie.

The End Foundation startet som et kunstprosjekt i Malmö med spørsmålet: Hva gjør kunsten i Undergangens øyeblikk? Gruppens grunnlag er et samarbeid mellom en dramatiker, Ludvig Uhlbors, og en kunstner og performanceartist, Hanna Sjöstrand.

«TEF ställer moraliska frågor, och så det bränns. Det är ovanligt.»
Kulturkritik

RULLETEKST
Konsept, tekst, regi: Hanna Sjöstrand, Ludvig Uhlbors Utøvere: Hanna Sjöstrand, Ludvig Uhlbors Co-produsert av: Teaterhuset Avant Garden Støttet av: Teaterhuset Avant Garden

 

KOMPANIETS TEKST OM FORESTILLINGEN:

The End Foundation investigates the Apocalypse during 2012. We understand the Apocalypse as the point were everything seizes to exist. By being the end of things it is also the point were everything becomes measurable. Thus the phantasma of the End of the world is also the point were things becomed valued and in this sense the desire for an Apocalypse is really a capitalistic desire.

As the apocalypse is the point in time were God steps down and evaluates us, the point where he deals with the good and the bad and delivers us from everyday toil, it is also the point where human beings can be turned into products. In this sense our religious heritage and capitalism combine to propose a specific western idea of the human body based on a culturally constructed relationship to time.

This body, manifested in the western artist body and in the collective and individual body of the audience, is a defined and rigorously moulded body which manifests it´s subjectivity through making choices between individualism and collectivism; always caught in a dialectical and commodified notion of the self. This body, established and confirmed over time by crafts and ideologies that spring from a culture which bases its idea of progression on modernism, contains and reproduces the virus of the Apocalypse.

The Black box is a space which claims autonomy from the western concept of linear time. It´s architecure claims freedom from change and progress. This architecture suggests a space where nothing changes and it accomplishes this by ritualising time. Many contemporary artists has tried to question this refusal of modernity and has in their practise made attempts to claim that the theatre space has, indeed, a memory and thus a history.

So what of the black box? Is it a space connected with ”higher” values, a space whose craft and idea of transmission is in touch with unquestionable truths liberated from modernistic change and false concepts of linear time? Or is it a sad relic, a patriarchal anus swallowing any attempt to accomplish political change and promote views on the world as socially constructed through its refusal to accept advancements of contemporary philosophy?

What would happen to the black box if there was no future? What would happen to the ritualized space if the outer world would face collapse and things, really, were moving towards an End?

The Restaurant at The End of the World no 5 is The End foundations fifth apocalyptic restaurant. The aim of our restaurants is to provide the audience with the opportunity to enjoy the end of the world from the perspecitve of a familiar ritual. In many ways this is the function of the black box.


Del på Facebook Del på Twitter
Kjøp på nett › Vis billetten på telefonen din, eller skriv ut. Problemer? › Ring 73 87 94 24 Kjøp på spillested › Billettsalg åpner på spillested en time før forestilling. Bli teaterkontakt ›Ta kontakt med oss. Spesielle behov ›Ta kontakt før kjøp om du sitter i rullestol, eller har andre behov til utforming.
OBS: Ingen inngang etter forestillingsstart