Symposium ser på byutvikling

Read in English

Spilletider

13. februar 2013, 19:00

Pris

Gratis! - Gratis!

Spillested

Teaterhuset Avant Garden

Symposium for februar ser på byutvikling i Trondheim. Vi inviterer representanter for offentlige og private utviklere og meningsbærere, og ser fram til en inspirerende og engasjert meningsutveksling. Vi får også musikk ved TV (Truls Lorentzen og Vigdis Sjelmo).

Åpning:
Dikt ved Gita Aspen

Kveldens innledere:
Fredrik Shetelig: Hva er byutvikling?
Ulrika Wallin: Om Trondheim kommunes kulturaenaplan.
Thomas Brandt: Om prosjektet «Østbyenregjeringa»
Per Formo: Lademoen Kunstnerverksteder – hvordan tenkes det om verkstedenes rolle i bydelen fremover?
Sylvia P. Helle: Svartlamoen Boligstiftelse – Hva er Svartlamons rolle i boligpolitikken i Trondheim?

Avslutning:
Konsert med bandet TV

Byutvikling handler ikke bare om bygninger og politikk, men også om enkeltindividets forhold til byen vi lever i. Det handler om rom og plass – plass for å bo og plass for å møtes og plass for å være i. Målet med denne Symposium-kvelden er å åpne opp for å se inn i ulike prosesser ved byutvikling, og forhåpentlig for nye synsvinkler og måter å tenke på. Hva er dagens situasjon og hva legges det vekt på? Foregår det skjulte prosesser vi som innbyggere burde vite mer om?

Hvor er møteplassene i byen i dag? Hvilken vekt legges det på å skape slike møteplasser? Hva er kanalene for dialog? Finnes det en helhetlig tankegang for byutvikling? Hva betyr egentlig ”helhetlig” tankegang i denne sammenhengen, og hva er konsekvensene ved en ikke-helhetlig tankegang? Grønn byutvikling, hva skjer med den? Hvordan kan man gjøre seg minst mulig avhengig av transport av personer og varer, og er det mulig slik byen fungerer i dag? Hvordan kan innbyggernes ressurser, i form av enkeltpersoners kreative og personlige resurser, bidra til byutviklingen?

Dette er bare noen av spørsmålene vi håper kan sette tankene i gang. Denne kvelden skal Symposium være ”torget” vi kan samles på til god gammeldags meningsutveksling.

 

Om Sympoisum
Symposium er Teaterhuset Avant Gardens arena for kunst under utvikling og for diskusjoner om kunst og samfunn. Hit inviterer vi utøvende kunstnere til å legge fram ulike prosjekter, ideer og arbeidsvisninger, teste ut nytt materiale eller delta i meningsutveksling rundt bestemte temaer. Symposium har gratis inngang for publikum, og er åpent for alle. Målet er først og fremst å bidra til å stimulere de kreative kreftene som finnes i byen, vekke engasjement for scenekunst og andre utøvende kunstformer og være et møtested for både kunstnere og kunstinteresserte. På Symposium kan publikum oppleve kunstuttrykk av ulike slag, delta i diskusjonen eller stille spørsmål til kunstnerne, alt etter eget ønske.


Del på Facebook Del på Twitter
Kjøp på nett › Vis billetten på telefonen din, eller skriv ut. Problemer? › Ring 73 87 94 24 Kjøp på spillested › Billettsalg åpner på spillested en time før forestilling. Bli teaterkontakt ›Ta kontakt med oss. Spesielle behov ›Ta kontakt før kjøp om du sitter i rullestol, eller har andre behov til utforming.
OBS: Ingen inngang etter forestillingsstart