Søknadsfrist Mørkerommet #4 – Trondheim Open

ÅPEN INVITASJON TIL Å SØKE DELTAKELSE PÅ MØRKEROMMET 30. OKTOBER


Read in English

Spilletider

24. september 2018, 00:00

Spillested

Teaterhuset Avant Garden

Mørkerommet er Teaterhuset Avant Gardens plattform for tverrkunstneriske møter og prosessvisninger.

Her åpner vi opp for at kunstnere, publikum, og Teaterhuset Avant Garden som institusjon, kan møtes i dialog om hva scenekunst er og kan være. Mørkerommet legger til rette for visning av ferdige og uferdige prosjekter, forelesninger, workshops, forsøk og andre kunstneriske undersøkelser.

Programmet legges gjennom en åpen invitasjon til å søke med prosjekter. Mørkerommet kurateres og arrangeres i samarbeid med Tobias Liljedahl.

Mørkerommet #4 arrangeres i samarbeid med kunstfestivalen Trondheim Open.

 

ÅPEN INVITASJON TIL ALLE KUNSTNERE:

For Mørkerommet #4 Trondheim Open, som foregår tirsdag 30. oktober tar vi imot søknader til og med 24. september.

 

HVEM KAN SØKE?

Kunstnere innenfor alle sjangere, som har base i Trøndelag*, ønskes velkommen til å søke om deltakelse på Mørkerommet med tverrkunstneriske prosjekter, prosessvisninger, og andre performative uttrykk. Rammene for gjennomføringen avtales nærmere i forbindelse med utvelgelse av prosjekt(ene).

 

 

HVA KAN TEATERHUSET AVANT GARDEN STILLE MED?

Til Mørkerommet stilles teatersalen til disposisjon i to arbeidsdager, med inntil 30 timers teknisk assistanse etter nærmere avtale. Teatret kan i noen tilfeller også dekke deler av produksjonskostnadene, og/eller eventuelle reisekostnader. Spesifiser i søknaden om du søker produksjonsstøtte, og til hva. Det utbetales ikke honorar for Mørkerommet.

Rammene for gjennomføringen avtales nærmere i forbindelse med utvelgelse av prosjekt(er).

Mer informasjon, bilde av salen og liste over tilgjengelig teknisk utstyr finnes på www.avantgarden.no/om

 

SØKNADEN SKAL INNEHOLDE:

* Prosjektbeskrivelse (tekst, bilder, skisser etc). Max 4000 tegn

* Prosjektbudsjett

* CV for alle deltakende kunstnere

Søknad sendes: hilde@avantgarden.no. Søknadsfrist 24. september. 


Del på Facebook Del på Twitter
Kjøp på nett › Vis billetten på telefonen din, eller skriv ut. Problemer? › Ring 73 87 94 24 Kjøp på spillested › Billettsalg åpner på spillested en time før forestilling. Bli teaterkontakt ›Ta kontakt med oss. Spesielle behov ›Ta kontakt før kjøp om du sitter i rullestol, eller har andre behov til utforming.
OBS: Ingen inngang etter forestillingsstart