Søknadsfrist Mørkerommet #2

ÅPEN INVITASJON TIL Å SØKE DELTAKELSE PÅ MØRKEROMMET 15. MAI


Read in English

Spilletider

12. mars 2018, 00:00

Spillested

Teaterhuset Avant Garden

Kunstnere innenfor alle sjangere ønskes velkommen til å søke om deltakelse på Mørkerommet #2 2018!

Et Mørkerom kan fremkalle ulike performative uttrykk, romlige installasjoner, videokunst, musikk presentert i nye formater og mye annet. Hovedkriteriet for å bli vurdert er at prosjektet har en performativ dimensjon og kan passes inn på vår scene. Last ned mer informasjon og bilder av salen og liste over tilgjengelig utstyr.

 

Dette kan Teaterhuset Avant Garden stille med:

Til Mørkerommet #2 stilles teatersalen til disposisjon i to/tre arbeidsdager, med inntil 30 timers teknisk assistanse. Dette inkluderer avvikling av arrangementet siste dag. Teatret kan i noen tilfeller også dekke deler av produksjonskostnadene og/eller eventuelle reisekostnader. Spesifiser i søknaden om du også søker slik støtte. Det utbetales ikke honorar for Mørkerommet.
Rammene for gjennomføringen avtales nærmere i forbindelse med utvelgelse av prosjekt(er).

Søknaden skal inneholde:

* Prosjektbeskrivelse (tekst, bilder, skisser etc). Max 4000 tegn

* Prosjektbudsjett

* CV for alle deltakende kunstnere

Søknad sendes: hilde@avantgarden.no. Søknadsfrist 12. mars

Mer om Mørkerommet – arena for kunst i fremkallingsøyeblikket!

Mørkerommet er Teaterhuset Avant Gardens plattform for eksperimenter, tverrkunstneriske møter og prosessvisninger. Målet er å skape en arena der vi inviterer til dialog rundt hva scenekunst er og skal være, der vi utfordrer og inspirerer byens kunstnere, publikum og våre egne grenser som institusjon.

Denne sesongen arrangerer vi to mørkerom, hvor programmet legges gjennom en åpen invitasjon til å søke med prosjekter. Mørkerommet kurateres og arrangeres i samarbeid med Tobias Liljedahl.


Del på Facebook Del på Twitter
Kjøp på nett › Vis billetten på telefonen din, eller skriv ut. Problemer? › Ring 73 87 94 24 Kjøp på spillested › Billettsalg åpner på spillested en time før forestilling. Bli teaterkontakt ›Ta kontakt med oss. Spesielle behov ›Ta kontakt før kjøp om du sitter i rullestol, eller har andre behov til utforming.
OBS: Ingen inngang etter forestillingsstart