Seminar om sosial scenekunst

G. Ulfeng, M. Traavik, H. Sharifi, roomservices, P. Ananiassen


Read in English

Spilletider

11. september 2013, 15:00

Pris

Gratis - Gratis

Spillested

Trøndelag Senter for Samtidskunst

Språk

Norsk/Svensk

Sammen med Trøndelag senter for samtidskunst inviterer vi til seminar om sosial scenekunst med utgangspunkt i tre av festivalforestillingene.

Kurator og teaterviter Gry Ulfeng holder den scenekunstfaglige innledingen og leder seminaret. Ulfeng er gjestekurator ved årets Bastardfestival, og har hatt ansvar for festivalens satsing på barn og unge. I den forbindelse har hun tatt initiativ til en utviklingsplattform der tre kompanier har laget scenekunstprosjekter spesielt til festivalen: Morten Traavik: «WORK IN PROGRESS!», Hooman Sharifis Impure Dance Company: «Sart intervensjon» og roomservices: «Culinary Cartographies»

Prosjektene prøver ut og setter våre kulturelle forestillinger på spill gjennom å ta i bruk nye deltakerstrategier som omgjør tilskueren til aktør. En forståelse av kunst som «imiterende», der det er et en-til-en-forhold mellom verden og det kunsten fremstiller, gjelder ikke nødvendigvis for dagens scene- og annen samtidskunst. I stedet har samtidskunsten potensial til å overskride grensene mellom kunst og politikk ved å invitere tilskueren til aktiv medskapning, medvirkning og meningsdanning.

Temaet for seminaret er de kunstneriske strategiene samtidsscenekunsten bruker for å sette i gang slike sosiale prosesser. Det blir også stilt spørsmål om de etiske aspektene ved at tilskueren ansvarliggjøres i den kunstneriske prosessen.

Innledere og paneldeltakere:
Gry Ulfeng, kurator, Norge
Morten Traavik, regissør, Norge
Hooman Sharifi, koreograf, Norge/Iran
Otto von Bush, PhD, Sverige
Per Ananiassen, kunstnerisk leder, Norge

Ordstyrer: Julie Amundsen, Stipendiat ved Universitetet i Oslo

Seminaret foregår på norsk og svensk. Det blir servert mat.

Finn veien til Trøndelag Senter for Samtidskunst.


Del på Facebook Del på Twitter
Kjøp på nett › Vis billetten på telefonen din, eller skriv ut. Problemer? › Ring 73 87 94 24 Kjøp på spillested › Billettsalg åpner på spillested en time før forestilling. Bli teaterkontakt ›Ta kontakt med oss. Spesielle behov ›Ta kontakt før kjøp om du sitter i rullestol, eller har andre behov til utforming.
OBS: Ingen inngang etter forestillingsstart