Møterommet

Bastardfestivalens seminarrekke


Read in English

Spilletider

9. september 2012, 13:00
10. september 2012, 13:00
12. september 2012, 13:00
13. september 2012, 13:00
14. september 2012, 13:00

Pris

Gratis

Spillested

Teaterhuset Avant Garden

«Møterommet» er en seminarrekke i forbindelse med Bastardfestivalen. Teaterviter og scenekunstkonsulent Gry Ulfeng, som også er produsent og kurator, er mediator og ordstyrer.

Temaet for «Møterommet» er estetisk erfaring med (resepsjon av) samtidsscenekunst gjennom å problematisere formuttrykkenes potensial for kritikk av ideologi og samfunn.

Det siste tiåret har det vært økt tale om at kunsten på ny er blitt politisk. En rekke festivaler, utstillinger og konferanser har bidratt til diskursen rundt hvorvidt kunst har potensial eller kapasitet til å motstå økonomiens former og politisk og ideologisk dominans. Scenekunst har parallelt gitt mange uttrykk for troen på kunstens kritiske funksjon.

Et sentralt trekk i scenekunsten har vært og er fremdeles en performativ estetikk der mening skapes når tilskuer og utøver deler estetisk handling og erfaring. Det vil si at scenekunsten problematiserer at medvirkning burde være relasjonell. De estetiske teoriene som tar for seg disse strategiene plasserer det kritiske potensial og refleksiv resepsjon i en «estetisk feedback loop», eller en «estetisk feedback-sone». Denne møterekken utvider denne «feedback-sonen» ved spesielt å ta utgangspunkt i resepsjon av den performative estetikken.

Alle møtene vil foregå på Teaterhuset Avant Garden i baren i første etasje fra kl 13. (Varighet 1–2 timer.)

MØTER

Med forbehold om endringer i programmet.

RESEPSJON, 9. september: I panelet er kunstnerne Heine Avdal Pieter Du Buysser. Den performative estetikken definerer de kritiske potensial som del av resepsjonsproblematikken. Det diskuteres ut fra ulike former for menneskemøter gjennom måten estetisk interaksjon mellom tilskuer og utøver, tid og rom er ordnet. Utgangspunktet er forestillingene «nothing’s for something», «Margarete» og«Book Burning».

SCENEKUNSTKRITIKK, 10.september: I panelet er scenekunstkritikerne Ole Jacob Hoel (Adresseavisen) Anette Pettersen (Dagsavisen), Ine Therese Berg (Morgenbladet/Danseinformasjonen) og Amund Grimstad (Klassekampen). Temaet for diskusjonen er sammenhengen mellom anmelderens funksjon, scenekunstomtalens format og samtidskunstens potensial for kritikk av ideologi og samfunn.

SAMFUNNSKRITIKK, 12. september: I panelet er kunstnerne Anders Carlsson og Fredrik Hannestad. Relasjonell estetikk kan forklares som sosial utveksling. Den etablerer konkrete erfaringsrom, eller snarere, mellom-rom der de nye livsmulighetene blir mulige gjennom de estetiske kommunikasjonsprosesser. Utgangspunktet er forestillingene «Build me a Mountain», «Woman» og «Antikrundan».

PERFORMATIV ESTETIKK, 13. september: I panelet er forskerne Elena Perez (Institutt for kunst og medievitenskap NTNU) og Suzanne Bordemann (Institutt for moderne fremmedspråk NTNU). De vinkler den performative estetikkens materialitet og effekt. Spørsmålet til diskusjon er om performativ estetikk virker politisk når den forlater plassen for kunst og omgjør seg til sosial praksis i dag.

IDEOLOGIKRITIKK, 14. september: I panelet er kunstnerne Ingri Fiksdal Ludvig Uhlbors. Den performative estetikkens estetisk-politiske logikk handler om å anvende estetisk sensibilitet som sikter mot å skape responsmuligheter hos subjektet som ikke gir næring til politisk å forsterke kunstens autonomi. Utgangspunktet er forestillingene «Entertainment Island», «Night Tripper» og «The curators’ piece».


Del på Facebook Del på Twitter
Kjøp på nett › Vis billetten på telefonen din, eller skriv ut. Problemer? › Ring 73 87 94 24 Kjøp på spillested › Billettsalg åpner på spillested en time før forestilling. Bli teaterkontakt ›Ta kontakt med oss. Spesielle behov ›Ta kontakt før kjøp om du sitter i rullestol, eller har andre behov til utforming.
OBS: Ingen inngang etter forestillingsstart