Mørkerommet!

Sarah Tjäder (FI), Märit Aronsson (S), Erikk McKenzie (NO)


Read in English

Spilletider

17. mars 2017, 19:00

Pris

Gratis

Spillested

Teaterhuset Avant Garden

Varighet

Ca. to timer

Bli med inn i Mørkerommet!

Teaterhuset Avant Garden presenterer årets første utgave av Mørkerommet – kunst i fremkallingsøyeblikket!

Mørkerommet ønsker å utfordre deg som publikum, byens kunstnere, og Teaterhuset Avant Garden som institusjon.

Mørkerommet er Teaterhuset Avant Gardens plattform for eksperimenter, tverrkunstneriske møter og prosessvisninger. Målet er å skape en arena der vi inviterer til dialog rundt hva scenekunst er og kan være, og der vi utfordrer våre egne grenser som institusjon.

Programmet er kuratert av Tobias Liljedahl i samarbeid med Teaterhuset Avant Garden.

 

Kunstnere og verk, fredag 17. mars:

Endring, forandring og nye former.

I årets første mørkerom presenterer vi tre verk av tre forskjellige kunstnere med ulik bakgrunn og praksis. Denne kvelden får vi oppleve tre verk som på hver sine måter befinner seg i – eller omhandler det å være i –  en overgang fra noe til noe annet:

«Det som förändrar färgerna i januari» av Sarah Tjäder
«Hemifrån och hem» av Märit Aronsson
«Attack Decay Sustain Release» av Erikk McKenzie

 

«Det som förändrar färgerna i januari»

Kunstneren Sarah Tjäder’s (FI) arbeider kretser ofte rundt spørsmål som omhandler forandringens ugripelige natur. Verkene befinner seg i overgangen fra det ene til det andre, der noe både eksisterer og ikke eksisterer i sin nye- respektive gamle form. Konkret behandles tiden før den fotografiske fikseringen og bildenes materielle oppløsning. Språket er også sentralt i Tjäders arbeider. Med utgangspunkt i litteraturen finner hun tilbake til sirkulære tankespor, til den indre monologen der ord forvandles til form.

Verket Det som förändrar färgerna i januari tar utgangspunkt i et essayistisk verk som skildrer oversvømmelsen i Paris 1955. Installasjonen kan ses som en poetisk undersøkelse av fotografiet i oppløsning og forandring.

 

«Hemifrån och hem»

Kunstneren Märit Aronsson (SE) har i verket Hemifrån och hem tatt sin atelierpraksis ut i naturen. I løpet av to uker i 2016 vandret hun den gamle pilegrimsveien mellom Østersund og Trondheim, som begge er hennes «hjem». Hun har reist denne strekningen utallige ganger, men kjenner den kun fra tog eller bil vinduet, og i en hastighet som overstiger hennes egen. Ved å gå den 20 mil lange strekningen fikk hun en helt annerledes opplevelse av den. Hun fikk en helt ny kunnskap om naturen, og om hva en lang vandring gjør med sinnet og den kreative prosessen. Gjennom vandringen renses hodet, tanker ristes om og kommer i uventede ordninger, og nye ideer dukker opp.

I Mørkerommet vil Aronsson gjøre en høytlesing av dagboken hun skrev under denne vandringen. Hun inviterer oss inn i et intimt og behagelig rom hvor hun vil fortelle oss om hva som skjedde da hun utsatte seg selv, og sin kropp, for en 20 mil lang vandring mellom sine to hjem.

 

«Attack Decay Sustain Release»

Erikk McKenzie (NO) er danser, koreograf og musiker. I verket Attack Decay Sustain Release utfordrer han, sammen med danser Hanna Filomen Mjåvatn forventningene våre til hva en konsert eller en danseforestilling kan være.

______________________________________________________

Neste Mørkerommet er 20. mai!

Kunstnere innenfor alle sjangere er velkommen til å søke med prosjekter som har en performativ dimensjon: romlige installasjoner, videokunst, musikk, performance med mer.

 

ÅPEN INVITASJON

Et Mørkerom kan fremkalle ulike performative uttrykk, romlige installasjoner, videokunst, musikk presentert i nye formater og mye annet. Vi setter ingen grenser. Om du kjenner at du hører til eller vil høre til, er du velkommen til å søke.

Teaterhuset Avant Garden stiller med lokale, utstyr og støtte fra våre teknikere. Vi kan også tilby økonomisk produksjonsstøtte på inntil 10 000,-. Se oversiktsbilder over lokalet og liste over tilgjengelig utstyr.

Lokalet vil være tilgjengelig for rigging i 2-3 dager.

 

Søknaden skal inneholde:

* Prosjektbeskrivelse (tekst, bilder, skisser etc). Max 4000 tegn

* Prosjektbudsjett

* CV for alle deltakende kunstnere

Søknadsfrist for mørkerommet 20. mai er 3. april

Søknad sendes: hilde@avantgarden.no


Del på Facebook Del på Twitter
Kjøp på nett › Vis billetten på telefonen din, eller skriv ut. Problemer? › Ring 73 87 94 24 Kjøp på spillested › Billettsalg åpner på spillested en time før forestilling. Bli teaterkontakt ›Ta kontakt med oss. Spesielle behov ›Ta kontakt før kjøp om du sitter i rullestol, eller har andre behov til utforming.
OBS: Ingen inngang etter forestillingsstart