Den røde fyrbøteren…

Panter Tanter Produksjoner


Kjøp billetter →

Read in English

Spilletider

30. oktober 2014, 13:00
30. oktober 2014, 19:00
27. november 2014, 13:00
27. november 2014, 19:00
4. desember 2014, 13:00
4. desember 2014, 19:00

Pris

100 - Ordinær
80 - Moderasjon

Spillested

Prøvesalen
Teaterhuset Avant Garden

Språk

Norsk

Den røde fyrbøteren og partisanbroderiene

UNDERVEISVISNINGER I PRØVESALEN

Den kommunistiske delen av den norske motstandskampen har inntil ganske nylig vært en bortgjemt og nedfryst del av vår krigshistorie. Gjennom tre iscenesatte performative hendelser i løpet av senhøsten løfter Panter Tanter Produksjoner fram fortellingene om de kommunistisk ledete motstandsgruppene Thingstad- og Wærdahlgruppene i Trondheim og Trøndelag.

Panter Tanter Produksjoners Berit Rusten har lenge jobbet med historiene om trønderske kommunisters innsats i kampen mot fascismen og nazismen, blant annet gjennom en nyskrevet masteroppgave i faglitterær skriving: «Den røde fyrbøteren og partisanbroderiene». Oppgaven tar form som en skisse til et manuskript, der Rustens egen far, Harald L. Rusten, innehar hovedrollen sammen med en rekke andre navngitte motstandsmenn. Nå iscenesetter Panter Tanter Produksjoner teksten i tre bolker, gjennom ulike performative hendelser i Teaterhuset Avant Gardens prøvesal.

Torsdag 30. oktober: Kommunistenes antikrigsarbeid før 2.verdenskrig.
Torsdag 27.november: Thingstad-/Wærdahlgruppenes organisering av det illegale arbeidet.
Torsdag 4. desember: Attentatforsøk på H. O.Rinnan og limet som gjorde det mulig for kommunistene å bidra mye og tåle store ofre.

Alle datoer vises iscenesettelsene både kl. 13.00 og kl. 19.00

Les mer om prosjektet her: http://motstandskamp.wordpress.com

Panter Tanter er Trondheims eneste aksjonistiske scenekunstgruppe. Gjennom mange år har de vist interesse for å intervenere sosiale byrom med kunstneriske metoder. De markerer en tydelig avstand til kapitalismens arbeidsmetoder som er produktrettet, også innenfor kunstfeltet, og insisterer istedet på prosessen. Denne avstandstakingen bidrar til å skape en produktiv skjørhet, et vaklende byggverk publikum implisitt og intuitivt bidrar til å holde opp og styrke ved sitt nærvær. Det er ikke et ferdig produkt med en perfekt, glattpolert overflate i tråd med teatrets illusjonsvirkemidler, det er en flyt og rufsethet som engasjerer og utfordrer publikum. Panter Tanter som lager forestillinger nesten uten prosjekttilskudd, er eksempel på kunsten som prekariat, altså et utsatt felt med ustabile arbeidsbetingelser og lite finansmidler.


Mandag 17. november hedres Thingstad- og Wærdahlgruppen i et arrangement i regi av Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon (FAKT) i samarbeid med NKP, avdeling Trondheim/Trøndelag, Trondheim Kommune og Panter Tanter Produksjoner.


IDÉ, TEKST, VIDEO
: Berit Rusten STØTTET AV: Trondheim kommune, Teaterhuset Avant Garden
MEDVIRKENDE DEL 1: Gina Sandberg (danser), Harald Reppesgaard (NKP), Mafhoz Azizi (Teater Polyfon), Kaderbandet, Jarlen musikkorps og Berit Rusten
MEDVIRKENDE DEL 2: John Atle Krogstad (historiker), Elsa B. Holmedal (Midtnorsk Fortellerforum), Ragnhild By med sitt alter ego, Mafhoz Azizi (Teater Polyfon), Dr. Bekken (musiker og Tigeronkel) og Berit Rusten
MEDVIRKENDE DEL 3: Berit Baardstu, Inger Joahnne Witzø, John Witzø, Roald Sund og Karen Baardstu (LO Teatertrupp), Mafhoz Azizi (Teater Polyfon), Berit Rusten og Kari Hustad (Panter Tanter Produksjoner)


Del på Facebook Del på Twitter
Kjøp på nett › Vis billetten på telefonen din, eller skriv ut. Problemer? › Ring 73 87 94 24 Kjøp på spillested › Billettsalg åpner på spillested en time før forestilling. Bli teaterkontakt ›Ta kontakt med oss. Spesielle behov ›Ta kontakt før kjøp om du sitter i rullestol, eller har andre behov til utforming.
OBS: Ingen inngang etter forestillingsstart