The Dark Room (Mørkerommet)

Wild at Art og Teaterhuset Avant Garden


Les på norsk

Time

5. December 2015, 14:00

Venue

Duration

19.00/ om du vil kan du danse deg inn i natta....

Language

Norsk

Gikk du glipp av Rorbua? Er du for ung for club 7 ?  fikk du aldri kræsja på Chelsea Hotel?

Fortvil ikke!

Når markedsspråket blir større enn ÅNDFULLHETEN er det på tide å møtes for å EKSPERIMENTERE!

En filosof, en kunstner og en gestaltterapeut inviterer deg til seanser og dannelsesterapi i desembermørket.

Slik naturfolk vender tilbake til sine hellige steder, vender vi tilbake til nattklubben, som samtidens åsted for rituell beredskap.

Vi skal fremkalle sjelen.

Reisen fullbyrdes i et felles måltid.
Velkommen til Mørkerommet! Hele arrangementet er gratis.

Blant deltagerne er Florentina Holzinger og Vincent Riebeek, som tidligere samme uke viser sin nyeste forestilling «Schönheitsabend» på Teaterhuset Avant Garden.

Følg med!
Hendelser og deltagere vil bli annonsert fortløpende på vår facebookside.

#1 FILOSOFENE:

Skuespill og teater er institusjoner som har overlevd i flere årtusener, gjennom voldsomme samfunnsomveltninger. Samtidig kan det argumenteres for at disse institusjonene i dag i for stor grad oppfattes som underholdning, og at deler av teaterets opprinnelige formål har blitt glemt av mange. Gjennom å forlate forelesningssalen, vil vi i denne dialogen forsøke å belyse de dannende sidene ved teateret, og ta teaterets dannende sider på alvor ved å iscenesette en dialog mellom to filosofer på teaterets territorium.

Stykket fremføres av Per Ivan Grini og Knut Jørgen Vie som begge er filosofer med bakgrunn fra NTNU. I løpet av studietiden har begge jobbet for å synliggjøre verdien av filosofi og andre humanistiske fag, både ovenfor medstudenter som er usikre på sine fremtidsmuligheter og ovenfor en omverdenen som ofte undervurder slike fag. Dette stykket er delvis ment som en del av dette prosjektet, men det er også tenkt som en arena der de to filosofene vil teste grensene sine og lære mer både om seg selv og teater som presentasjonsform.

 

#2 GESTALTTERAPEUTEN:

”For å fremkalle sjelen trenger vi å legge bort alt som ikke er sjel. Hvis vi legger fra oss vår historie, vår framtid, våre roller og alle krav og forventninger., – hvem blir vi da?”

-Hvem ønsker jeg å være?
-hvordan velger jeg det?
-sammen med dere
-her og nå

Kristin Anita Bulling inviterer dere til å delta i en prosess-øvelse, der vi sitter sammen i ring i ca en time. Kristin kommer til å initiere enkle praktiske øvelser i gruppen, for å demonstrere hvordan enkle eksperimenter kan frigjøre individuelle og mellommenneskelige prosesser.….

Kristin Anita Bulling er gestaltterapeut og har drevet egen praksis siden 2006.”Min kliniske erfaring har mest av alt lært meg at vår iboende evne til å være i helende og livskraftige prosesser er mye større enn de fleste av oss klarer å fatte. Når vi får støtte nok til å lette trykket på bremsepedalen, drives prosessen fremover av seg selv.

#3 KUNSTNEREN:

 

Vertskap er Wild at Art og Teaterhuset Avant Garden, på Familien, Dronningens gt.11

 


Share with Facebook Share with Twitter
Buy online › Print at home, or show the ticket on your phone. Buy at venue › Sales open at the venue one hour before start. Groups › For group discount, please contact us. Special needs ›Please contact us before buying tickets.
NB: No entry after the performance has started.